Bez faktury

Sąd Apelacyjny w Szlezwiku uznał w wyroku z dnia 21.12.2012 roku (sygn. akt OLG Schleswig, – 1 U 105/11), iż w przypadku wykonywania umowy o dzieło na czarno, czyli bez faktury, nie przysługują zamawiającemu prawa wynikające z rękojmi.

 

Wyrok dotyczył następującego stanu faktycznego. Zamawiający zlecił wybrukowanie wjazdu na posesję. Strony uzgodniły wynagrodzenie w wysokości 1.800,00 Euro. Po wykonaniu dzieła pojawiły się nierówności, których wykonujący dzieło nie potrafił usunąć. Rzeczoznawca stwierdził, iż za gruba jest warstwa piasku. Zamawiający wezwał wykonawcę do zapłaty 6.000,00 Euro tytułem usunięcia wad dzieła i nastepnie wniósł pozew do sądu.

 

Sąd w Szlezwiku wskazał, iż umowa o wykonanie dzieła bez rachunku jest nieważna, gdyż narusza przepisy ustawy o zwalczaniu pracy na czarno i nielegalnym zatrudnieniu. Nieważność całej umowy powoduje, iż zleceniodawca nie posiada żadnych praw z rękojmi nawet tych wynikających z zasad słuszności. Przyznanie mu takich praw powodowałoby, iż nie ponosiłby on żadnego ryzyka zawarcia umowy na czarno. Oznacza to, że zgodnie z tym orzeczeniem zamawiający nie ma możliwości dochodzenia przed sądem kosztów wykonania zastępczego usunięcia wad dzieła.